Slaaf met Handboeien

Slaaf met Handboeien - Houtsnijwerk

Slaaf met Handboeien

Tekst Communistisch Manifest - Karl Marx..