Korjaal Met Passagiers

Korjaal Met Passagiers

Korjaal Met Passagiers

Geschenk Handelsmissie ministerie van BZ jaren '70 naar Suriname..