Schoolplaat 157. Boschneger-goueverneur met zijn kapiteins. Een groep Boschnegers in dagelijksche kleeding

Schoolplaat 157. Boschneger-goueverneur met zijn kapiteins. Een groep Boschnegers in dagelijksche kleeding

Schoolplaat 157. Boschneger-goueverneur met zijn kapiteins. Een groep Boschnegers in dagelijksche kleeding

Kleynenberg & Co., Haarlem 1911-1913..