Wapen Sociëteit van Suriname

Wapen Sociëteit van Suriname - 1720 Bernard Picart

Wapen Sociëteit van Suriname

Wapens eigenaren Aerssen van Sommelsdijck, Amsterdam en WIC.